voor 10:00 besteld vandaag in huis

deze actie is helaas verlopen

bekijk acties

actievoorwaarden SPAR en Top Bakkers 2019

Door deel te nemen aan de actie aanvaardt de deelnemer de volgende actievoorwaarden.

 • Deelnemers kunnen aan de actie deelnemen door een ambachtelijk brood te kopen, de contactgegevens op de kassabon te noteren en deze in te leveren bij de SPAR winkel.  
 • De actieperiode loopt van 27 december 2018 t/m 9 januari 2019.
 • De winnaars ontvangen uiterlijk zondag 13 januari 2019 bericht, per email of telefoon, afhankelijk van de contactgegevens die zijn achtergelaten.
 • De prijswinnaars gaan op woensdag 13 februari 2019 op bezoek bij de lokale, ambachtelijke bakker. De prijswinnaars krijgen een rondleiding en workshop bij de lokale, ambachtelijke bakker.
 • Door deelname aan deze actie gaan de prijswinnaars er mee akkoord dat de contactgegevens worden gedeeld met de organisatie Top Bakkers.
 • De prijswinnaars ontvangen tussen 21 januari en 3 februari 2019 een bericht vanuit Top Bakkers over de exacte programmering.
 • Over de prijsuitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.
 • SPAR en Top Bakkers zijn niet aansprakelijk voor enige uit deze actie voortvloeiende schade en/of voor enige aanvullende uitgaven/reiskosten die de winnaars eventueel in verband met de deelname of aanvaarding van de prijzen moeten maken.
 • SPAR en Top Bakkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen.
 • SPAR en Top Bakkers behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande of nadere kennisgeving:
 • deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig beïnvloeden; en
 • de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van SPAR en Top Bakkers.
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl.
 • Op deze actie zijn onze algemene- en actievoorwaarden van toepassing
 • We verwerken je persoonsgegeven comform onze privacyverklaring 

SPAR, versie 11-2018

recall Wahid Vleeswaren bekijk hier