Beeldbank

De woord- en beeldmerken SPAR en Attent zijn het intellectuele eigendom van SPAR Holding B.V.
De afgebeelde beeldmerken mogen zonder toestemming vooraf van SPAR Holding B.V. alleen door franchisenemers van SPAR Holding B.V. worden gebruikt voor zakelijke doeleinden in het kader van de supermarktexploitatie.

In alle andere gevallen mogen deze alleen worden overgenomen, gekopieerd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, na voorafgaande toestemming van SPAR Holding B.V.

Verzoeken tot toestemming kunnen worden gericht aan de afdeling Communicatie van SPAR Holding B.V.;
e-mail: communicatie@despar.nl
telefoon: 088-445 7923