MVO

De definitie van ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) luidt: een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). SPAR zet hier uiteraard hoog op in en ‘gooit’ daarvoor enkele sterke instrumenten in de strijd:

Kartrekker in CO2-neutraal transport traject

Sinds juni 2011 gebruiken we koolzuurgas (CO2) als koudemiddel. Dit is een afvalproduct van de procesindustrie: het komt vrij bij onder andere kunstmest productie. Onze leverancier vangt het af en zuivert het, waarna het beschikbaar komt als koudemiddel. Dit middel wordt opgeslagen in een tank onder de trailer en laten we in contact komen met de lucht die uiteindelijk met verdampers in de trailer geblazen wordt.
Hierdoor stoten we vanaf begin 2012, jaarlijks 417 ton minder CO2 uit en verbruiken we 160.000 liter dieselminder.

Energiezuinige maatregelen nieuw hoofdkantoor en DC

• De koel- en vriesruimten zijn extra geïsoleerd.
• De vrijgekomen warmte van de koel- en vriesinstallaties wordt hergebruikt om het DC en de kantoren te verwarmen.
• Door ‘s nachts op nachtstroomtarief dieper te koelen (tot ± -28°) en kou te bufferen hoeft overdag minder te worden gekoeld tegen hoog tarief.
• Er is een speciale sluis aangebracht tussen de vries- en versruimte die voorzien is van hoge snelheid luchtgordijnen die de temperatuur scheiden, met daartussen een “ontvochtigingsinstallatie”. Hierdoor wordt ijsaangroei voorkomen, ontstaat een helder zicht tussen de ruimten en gaat er minder energie verloren.

Centrale inkoop energie

Op 11 december 2009 is de handtekening gezet onder het contract met CINergie (het landelijk inkoopcollectief voor elektriciteit en gas). Hiermee zijn fikse besparingen gerealiseerd.

Dagafdekking energie besparende maatregelen in de winkel


Bio+ assortiment

Een bewuste en natuurlijke manier van leven is nu dagelijks dichtbij met de lekkere biologische producten bij SPAR.

MSC-keurmerk

Het certificeringsprogramma en keurmerk van de MSC (Marine Stewardship Council) erkent en beloont duurzame visserijen. SPAR biedt veel visproducten aan met het MSC-keurmerk en stimuleert daarmee duurzame visserij.

Weekfolders en Personeelsblad

Sinds eind 2010 worden alle folders en het personeelsblad CO2 neutraal gedrukt.

Strategy2Sustain

De rol van SPAR in de buurt heeft geresulteerd in een lange traditie van steun aan buurtprojecten en goede doelen. Vandaag de dag rapporteert een groot deel van de SPAR landen, waaronder Nederland, formeel over haar inzet m.b.t. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. SPAR International ondersteunt deze inzet voor de samenleving en het milieu door middel van het nieuwe initiatief ‘Strategy2Sustain’. Deze strategie voorziet in een raamwerk van acties in vier gebieden - ons klimaat, onze gemeenschap, onze mensen en ons product. Lees hier meer over Strategy2Sustain.