Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website: SPAR Holding BV;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- je: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 
7. SPAR City Stores voeren een ander assortiment dan de SPAR winkels. Niet alle aanbiedingen en loyaliteitacties zijn van toepassing op de SPAR City Stores.

8. Voor alle producten in de (digitale) folder en op de website geldt: maximaal 4 dezelfde aanbiedingen per klant.
 

Copyright

Niets van deze site (content) mag worden overgenomen, gekopieerd of ingezet worden voor commerciele doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever/eigenaar; SPAR Holding B.V.

Voor verzoeken tot overname van artikelen of foto's, andere vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van SPAR Holding B.V.

E-Mail: communicatie@despar.nl

Telefoon: 088-445 7923