Visie en missie

Visie en missie

Prettige leefomgeving

Vaak denken we bij grote vragen aan grote oplossingen. Maar leefbaarheid zit in de kleine dingen. Eten van goede kwaliteit, vriendelijk gedrag, gemak en comfort dragen in hoge mate bij aan een prettige leefomgeving.

Lokale binding

Bewoners in stedelijke woonwijken willen levendigheid, winkels en bedrijven; de trend en de wens lijkt te zijn ‘alles dichtbij’. Er moet weer reuring zijn en juist in veel naoorlogse achterstandswijken is dit een groot aandachtspunt. Maar ook in de grootste Vinex-wijk van Nederland, Leidsche Rijn, vraagt de wijkraad de gemeente om meer winkels en bedrijvigheid. Die winkels hebben doorgaans veel klanten uit de buurt en vergroten zo ook de kans dat buurbewoners elkaar ontmoeten. Dit komt het buurtgevoel in de wijk ten goede, vooral als de ondernemer een historische binding heeft met de wijk.

Verschraling tegengaan

In de komende jaren vindt er een verdere consolidatie en schaalvergroting in de supermarktbranche in Nederland plaats. Hierdoor zal de onderkant van de markt, voor wat betreft oppervlakte en vestigingsplaatsen, steeds minder aandacht krijgen.
Naar verwachting zal ook het proces van het verdwijnen van speciaalzaken (bakker, groenteman, slager) zich voortzetten. Dat leidt tot een verdere verschraling van het winkelaanbod. Voor de binnensteden is een vergelijkbare ontwikkeling voorzien. Daarmee komt de leefbaarheid van het platteland en van binnensteden van (middel)grote steden onder druk. Want door de verschraling van het winkelaanbod komen de dagelijkse boodschappen, het postkantoor, de stomerij etc. steeds minder binnen handbereik. De buurtwinkels van Spar spelen een belangrijke rol in het versterken van de leefbaarheid in wijken en dorpen.

Missie: de beste winkel voor de buurt

SPAR wil met de ondernemers zorgen dat boodschappen doen dicht bij huis de leefbaarheid van dorpen en buurten versterkt en daardoor bijdraagt aan de kwaliteit van leven.