op de boerderij van David Janssen uit Veulen

op de boerderij van David Janssen uit Veulen

Zo verkoopt SPAR de diervriendelijkste eieren van Nederland. Deze eieren komen van de kippen van Kippenhouder David Janssen uit Veulen. De kippen worden met liefde en respect verzorgd en gevoed. SPAR kiest bewust voor diervriendelijke eieren. De vrije uitloopeieren van SPAR dragen het Beter Leven-kenmerk van de dierenbescherming, omdat de kippen meer ruimte krijgen, een vrije uitloop naar buiten hebben en meer afleidingsmateriaal krijgen. De gezondheid van de kippen wordt planmatig aangepakt en het antibioticagebruik wordt teruggedrongen. Hiermee draagt SPAR bij aan de kwaliteit van leven van de kippen.