Actievoorwaarden gratis bezorging bij je eerste 4 bestellingen op de vernieuwde SPAR.nl

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 4x gratis bezorging voor nieuwe klanten actie. Deze actie wordt door SPAR georganiseerd van 12 februari 2024 tot en met 28 april 2024.
2. De gratis bezorging actie wordt georganiseerd door SPAR Holding B.V., gevestigd te (5145 NR) Waalwijk aan de Zijlweg 18 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 37030271.
3. Ieder nieuw SPAR account heeft recht op de eerste 4 bestellingen gratis, ongeacht of deze gekozen wordt voor bezorging of afhalen. Dit geldt zowel voor particuliere als zakelijke accounts.
4. De actie is geldig voor SPAR winkels waar bezorging mogelijk is.
5. De gratis bezorging actie is uitgesloten voor personen die jonger zijn dan 18 jaar en niet in Nederland wonen.
6. De gratis bezorging wordt automatisch verrekend in je winkelmand op SPAR.nl.
7. Een gecombineerde bestelling, boodschappen in combinatie met lunch, gebak, pizza, pasta of The Tosti Club, telt als 2 bestellingen.
8. Er mag 4 keer per deelnemer (en dus per emailadres) worden meegedaan aan de gratis bezorging actie.
9. De actie is niet geldig op wettelijk uitgesloten producten zoals medicijnen en tabak
10. Deelname aan de gratis bezorging actie houdt onherroepelijke acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. SPAR is eveneens gebonden aan deze voorwaarden.
11. Voor klachten, vragen of opmerkingen over de gratis bezorging actie kan contact opgenomen worden met SPAR: ga naar SPAR | klantenservice voor al je vragen en opmerkingen. Er zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.
12. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist SPAR.
13. SPAR behoudt zich het recht voor om de gratis bezorigng actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de actieperiode te wijzigen, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
14. Op de gratis bezorging actie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
15. Op deze actievoorwaarden en de gratis bezorging campagne is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de gratis bezorging campagne zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
16. Voor vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot deze actie, kun je een e-mail sturen naar servicebureau@despar.nl
17. SPAR behoudt zich het recht om de actieperiode eenzijdig aan te passen.

Terugroepactie | Kips Vega Paté