voor 10:00 besteld vandaag in huis

deze actie is helaas verlopen

bekijk de huidige acties

acties

actievoorwaarden SPAR express 1 jaarlang een gratis ontbijtje 

SPAR express voert bovengenoemde actie vanaf vrijdag 1 februari tot 8 februari 2019. Op deze win-actie zijn de algemene voorwaarden van SPAR Nederland en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de opening 100e SPAR express . De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van SPAR.nl.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf vrijdag 1 februari t/m donderdag 7 februari 2019. Deelname is enkel mogelijk in de actieperiode. 

1.4 SPAR Nederland is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van SPAR Nederland worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2. ORGANISATIE

De actie ‘maak kans op 1 jaarlang een gratis ontbijtje’ wordt georganiseerd door SPAR Nederland. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van SPAR.nl. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

•woonachtig is in Nederland;

De wedstrijd staat niet open voor:

•personeelsleden en medewerkers van SPAR, Texaco en Esso; 

•hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

•elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

 

 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf vrijdag 1 februari kun je in de winkel op de speelkaart je n.a.w. gegevens invullen en inleveren in de desbetreffende box.  Wordt jouw speelkaart 8 februari getrokken door de sitemanager van de desbetreffende vestiging dan win je één jaar lang* gratis ontbijtje bij een SPAR express vestiging. Over de beslissing van de winnaar, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door gedurende de actieweek bij 1 van de SPAR express winkels in Nederland, uitgezonderd Alphen aan de Rijn, Amsterdam Meer en Vaart, Apeldoorn Edisonlaan, Den Haag Bezuidenhoutseweg, Gouda Albert Plesman,Horst, Krimpen a/d Ijsel, Mijnsheerenland, Spijkenisse Zuid, Vijfhuizen Noord, Waardenburg, Waddinxveen, Zevenaar. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf 1 februari dagelijks t/m donderdag 7 februari tijdens de openingstijden van de winkel. Mee doen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

 

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

 

7. DE PRIJS *

Het jaar lang gratis ontbijt bestaat uit 365 vouchers t.w.v. 2,43 euro per stuk. De vouchers zijn bij elke SPAR express in Nederland in te wisselen en zijn alleen geldig op de dag dat aangegeven staat op de voucher. Er is een maximum van 1 voucher per dag  beschikbaar. De kandidaat die wint, krijgt een jaar lang gratis ontbijt bij SPAR ter waarde van -/- 150 euro.

 

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

•SPAR Nederland heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

•De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

•De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven, zodat SPAR Nederland de prijs kan afhandelen.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars kunnen gevraagd worden mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van SPAR Nederland. SPAR Nederland kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

5) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.