samenwerking retailers resulteert in 60% CO2-reductie

maandag 27 juli 2015

Waalwijk, 27 juli 2015 - Nabuurs zet nieuwe stap in uitrol GROEI-Netwerk FMCG producenten. Daar waar logistieke samenwerking onder retailers jarenlang een hekel punt leek, worden sinds begin dit jaar de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar met dezelfde wagen bevoorraad. Twee keer per week doet een LZV van PLUS beide vestigingen aan met gecombineerde vracht van verladers H.J. Heinz, Hero en SCA.

Nabuurs zet nieuwe stap in uitrol GROEI-Netwerk FMCG producenten
Daar waar logistieke samenwerking onder retailers jarenlang een hekel punt leek, worden sinds begin dit jaar de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar met dezelfde wagen bevoorraad. Twee keer per week doet een LZV van PLUS beide vestigingen aan met gecombineerde vracht van verladers H.J. Heinz, Hero en SCA.

Dit gebeurt binnen het kader van het zogeheten GROEI-netwerk, welke Nabuurs samen met de genoemde verladers heeft opgezet. In nauwe samenwerking met betrokken retailers wordt dit netwerk stapsgewijs uitgebouwd. PLUS is, net als groothandel Sligro en retailketen EMTÉ, al langer betrokken bij projecten van het GROEI-Netwerk; voor SPAR was dit het eerste project.

Zelfde leverfrequentie, 60% minder CO2-uitstoot 
Het gaat om twee leveringen per week, op maandag en woensdag, die met een LZV van PLUS en onder regie van Nabuurs, worden uitgevoerd. De leverfrequentie per verlader is gelijk gebleven, terwijl het totale aantal leveringen in dit project werd gereduceerd met ruim 30%. De totale CO2-uitstoot is door het initiatief met meer dan 60% teruggedrongen. 

GROEI-Netwerk 
Het GROEI-Netwerk is een initiatief van Nabuurs, ondersteund door adviesbureau Pure Birds, dat bedoeld is om logistieke netwerken van leveranciers en retailers te bundelen en zo overbodige bewegingen te elimineren. De eerste stap hierin werd begin 2014 in samenwerking met Sligro, EMTE en PLUS gezet door synchronisatie van de afleverdagen van de betrokken leveranciers op de locaties van de deelnemende retailers. De vervolgstap was het optimaliseren van de gezamenlijke beladingsgraad, om volle wagens te kunnen leveren. De derde stap is het gecombineerd beleveren van verschillende retailers. Met het beleveren van de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar is dit project nu succesvol uitgerold.

De reden dat mede-initiatiefnemer groothandel Sligro en retailketen EMTE nu niet kon aanhaken heeft zijn oorsprong in geografische ligging. Deze locaties liggen te ver uit elkaar om succesvolle combinaties te maken. Bij SPAR Alkmaar en PLUS Midden Beemster is dit goed te doen. In de toekomst zal opgeschaald worden met andere partijen zodat meerdere locaties aan kunnen sluiten op het GROEI-Netwerk.

Reactie SPAR Nederland
Edwin Brekelmans, supply chain manager: “Een project als dit kan alleen tot stand komen als je op voorhand bereid bent er tijd en energie in te steken. Ook moet je de flexibiliteit willen opbrengen om in je eigen organisatie aanpassingen door te voeren die in dienst staan van het totale project. We tonen aan dat je door samenwerking tot kilometerreductie, CO2-reductie en uiteindelijk tot kostenreductie en efficiency in de keten kunt komen. Zeker in deze tijd, waarin retailers alert moeten zijn op kosten, is dit een prachtig resultaat.”