SPAR onderzoekt 'het maatschappelijke belang van de buurtsuper'

vrijdag 9 september 2011

Waalwijk, 9 september 2011 - Nederlanders vinden buurtwinkel in eigen buurt belangrijker dan aanwezigheid huisarts of school.

De buurtwinkel is volgens Nederlanders de belangrijkste voorziening in de buurt. Maar liefst 44 procent van de Nederlanders zet de buurtwinkel op nr. 1, gevolgd door de huisarts (30%). De basisschool eindigt op een vierde plaats met 21 procent. Goed openbaar vervoer (28%) staat derde.

Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Tangram Advies & Onderzoek uit Zeist. Het onderzoek ‘Het maatschappelijk belang van de buurtwinkel’ werd uitgevoerd in opdracht van SPAR Holding B.V. Buurtsuper veruit favoriet; drogist en bakker volgen op grote afstand Uit het onderzoek blijkt dat de buurtsuper verreweg het meest geliefd is. Op de vraag ‘Welke winkel draagt voor u het meeste bij aan het woongenot in uw buurt’, antwoordde ruim 90% ‘de buurtsuper’. De drogist en de bakker scoorden respectievelijk 20 en 19 procent. Opvallend is de relatief lage score van de slager (6%).

SPAR Holding gaf de opdracht tot het onderzoek om zo meer inzicht te krijgen in de maatschappelijke functie van de buurtsuper. Tot nu toe werd weliswaar aangenomen dat buurtwinkels een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en het woongenot van bewoners, terwijl het onderzoek hiernaar beperkt was. Als de buurtsuper voldoet aan twee voorwaarden is de winkel een ideaal podium voor contact met de buurt. Op grond waarvan een werkelijke bijdrage kan worden geleverd aan de leefbaarheid. De basisvoorwaarde is dat de buurtsuper een uitgekiend assortiment voert (vers, kwaliteit, altijd beschikbaar, redelijke prijs), de tweede is dat de ondernemer weet wat er in de buurt leeft en daarop inspeelt. Hij moet betrokken zijn.

Het rapport werd vrijdagmiddag door Sjaak Kranendonk, algemeen directeur van SPAR Holding b.v., aangeboden aan mr. J.Th.C.M. Verheijen, voorzitter van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK). Voorafgaand hield mevrouw drs. Carolien Bouw, docente en opleidingsdirecteur bachelor sociologie aan de Universiteit van Amsterdam een korte inleiding.

In reactie op het rapport zei algemeen directeur Kranendonk: “Onze SPAR en Attent formules zijn uitstekend in staat een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Of dat nu in een dorp is, of in de grote stad. Dat hebben onze ondernemers wel bewezen. Maar we zouden onze rol nog beter kunnen vervullen door een nauwere samenwerking met gemeentes en woningcorporaties. Ik nodig hen graag uit om vooral samen, met ons, de kansen te grijpen om de leefbaarheid te versterken.”