deze actie is helaas verlopen

bekijk huidige acties

haal je spaarkaart bij de kassa

Of laat een opmerking achter bij je online bestelling

bestel je boodschappen online bij SPAR!

Met zware tassen sjouwen? Niet nodig. Bestel eenvoudig online je boodschappen bij je eigen SPAR winkel of bijvoorbeeld bij een SPAR winkel in de buurt van het werk. Je kunt de bestelde boodschappen laten (thuis)bezorgen of zelf ophalen in de winkel. 

Keltum

Spaar voor het stijlvolle Keltum servies bij SPAR. Het servies van Keltum zorgt ervoor dat jij stijlvol kunt tafelen met vrienden, familie of je buren bijvoorbeeld. Het servies heeft een authentiek glazuur: elk item is uniek. Niets is leuker dan tijdens deze bijzondere momenten een mooi gedekte tafel te hebben waar je trots op bent, toch?

Je kunt bij SPAR sparen voor diverse producten van Keltum. Spaar je voor onze ontbijtborden die je kunt gebruiken tijdens een uitgebreid ontbijt of kies je toch voor onze dinerborden? Beide borden zijn perfect te combineren met ons blauwe serveerbord. Leg hier bijvoorbeeld een lekkere quiche of diverse kazen op. Wil je echt goed uitpakken en je maaltijd aanvullen met tapas, frietjes of andere bijgerechten? Je kunt naast borden ook sparen voor mooie (tapas) schaaltjes en mokken.

Keltum bestek

Ben je toevallig al in het bezit van het tijdloze Keltum bestek? Dan is het natuurlijk een must om te sparen voor het bijbehorende servies van Keltum. Je weet dan als geen ander dat Keltum kwalitatief goede producten maakt. Ook het servies van Keltum is van zeer goede kwaliteit en vaatwasbestendig.

Benieuwd naar al onze huidige acties? Klik snel verder om op de hoogte te blijven van onze acties.

actievoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Keltum Servies” (hierna: “Actie”), georganiseerd door SPAR Holding B.V, gevestigd te (5145 NR) Waalwijk aan de Zijlweg 18  en ingeschreven bij de KvK onder nummer 37030271 (hierna: "SPAR”).

Deze actie loopt van 5 september 2019 tot en met 13 november 2019 (de Actieperiode). Spaarkaarten zijn verkrijgbaar en in de winkel en online inwisselbaar tot en met 24 november 2019.

Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op www.spar.nl.

De actie is geldig in Nederland.

 

Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Elk in Nederland woonachtig persoon, die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, is gerechtigd aan deze actie deel te nemen met in achtneming van wat in de actievoorwaarden vermeld staat.

Indien een deelnemer jonger is dan 16 jaar, dient deze toestemming te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

2.2 Medewerkers van SPAR kunnen tegen dezelfde Actievoorwaarden deelnemen aan de Actie.

2.3 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.

2.4 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.

2.5 Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).

2.6 Om deel te kunnen nemen aan de Actie geldt een aankoopverplichting.

SPAR behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen te diskwalificeren en/of van verdere deelname uit te sluiten indien SPAR vermoedt dat de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden, onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens SPAR of derden.

 

Artikel 3. Verloop van de Actie

3.1 De Actie loopt alleen in Nederland.

3.2 Tijdens de actieperiode hebben deelnemers recht op 1 zegel bij iedere € 10,- aan brandstof en/of bij iedere besteding van minstens € 5,- in de winkel, shop, bakkerij of het restaurant bij alle deelnemende SPAR winkels in Nederland. Alle SPAR buurt, SPAR express en Neutraal winkels nemen deel aan deze actie, tenzij anders besloten door de ondernemer/sitemanager. Niet geldig bij aankoop van met uitzondering van tabak, statiegeld, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding jonger dan zes maanden, kansspelen, eurovignetten, toegangstickets,  boeken PostNL artikelen en overige services (zoals wasstraat) en/of eventueel bij aanschaf van de actieproducten.

3.3 Het Keltum servies kan op 2 manieren tegen korting aangekocht worden, namelijk ofwel direct via de SPAR winkel bij inlevering van een volle spaarkaart, ofwel online via www.spar.nl bij inlevering van een volle spaarkaart. Online verzilveren is alleen mogelijk bij SPAR buurt winkels.

3.4 Na de Actieperiode vervallen alle Keltum servies zegels.

3.4.1. Bij een onvolledige spaarkaart zal de bestelling van de deelnemer worden geweigerd.

3.5 De korting op het Keltum servies is niet inwisselbaar voor contant geld, noch voor kortingen op andere producten dan de vooraf geselecteerde Keltum servies producten.

 

Artikel 4. Recht van retour

Het Keltum servies kan binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden bij de deelnemende SPAR en Neutraal winkels, met inachtneming van onderstaande voorwaarden.

4.1 Het artikel dient nog niet gebruikt te zijn.
4.2 Het artikel dient in originele verpakking te worden teruggestuurd.
4.3 De originele kassabon met het aangekochte product moet zichtbaar getoond kunnen worden
4.4 Producten dienen zorgvuldig te worden geretourneerd. Indien de retourzending beschadigd is, kan er na beoordeling waardevermindering in rekening gebracht worden.   
4.5 Het aankoopbedrag zal direct na ontvangst uitgekeerd worden

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 SPAR is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Actie, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Actie of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; het gebruik van de website, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

5.2 Indien de Actie ten gevolge van het gedrag van één van de deelnemers beëindigd zou worden, behoudt SPAR zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

5.3 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen SPAR, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Actie beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Actie. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Actie, zoals vermeld in het vorige lid.

 

Artikel 6. Beëindiging

SPAR kan de actie op ieder moment beëindigen, welke beëindiging SPAR zo spoedig mogelijk op haar actiewebsites bekend zal maken.

 

Artikel 7. Geschillen

7.1 Geschillen of klachten over de inhoud van deze Actie moeten per e-mail: marketing@despar.nl  verzonden worden binnen 8 dagen na het optreden van de betreffende klacht.

7.2 Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de actieproducten, dienen te worden gericht aan SPAR: marketing@despar.nl

7.3 De deelnemer gaat ermee akkoord bij discussie over de toepassing of de interpretatie van deze actievoorwaarden, om eerst in der minne in overleg SPAR en/of de betreffende partner te schikken alvorens juridische stappen te ondernemen.

7.4 Indien enige bepaling van dit reglement nietig of ongeldig moet worden beschouwd, blijven de overige bepalingen van dit reglement onverkort van toepassing. In dat geval zal een vervangende bepaling in de geest van het oorspronkelijke artikel opgesteld worden.

7.5 De spelregels van deze actie, zoals de werking van de actie, worden bepaald door het Nederlands recht. 

7.6 De rechtbanken van Breda, Nederland zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen betreffende de samenstelling, geldigheid, handhaving, naleving en interpretatie van deze actie in Nederland.

Terugroepactie | Kips Vega Paté