voor 10:00 besteld vandaag in huis

SPAR disclaimer

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je de e-mail bij vergissing hebt ontvangen, dan verzoeken we je vriendelijk ons hier van op de hoogte te stellen. Wij verzoeken je in dat geval ook de e-mail te vernietigen en de inhoud ervan niet te gebruiken noch onder derden te verspreiden. De inhoud van dit e-mailbericht bereikt je via Internet. Correspondentie via internet garandeert geen vertrouwelijkheid en dient te allen tijde te worden geverifieerd. SPAR is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen c.q. schade voortvloeiend uit het gebruik van e-mail via Internet.

This email is for the addressee (s) exclusively. If you received this e-mail by mistake, kindly inform us. We request you to destroy the email and not to use its content nor to distribute to third parties. The contents of this email reaches you via the Internet. Correspondence via Internet does not guarantee confidentiality and should always be verified. SPAR is not liable for any consequences c.q. damage arising from the use of e-mail via the Internet.

recall Wahid Vleeswaren bekijk hier